Екологічний аутсорсинг

Екоаутсорсинг - це зручний і економічний засіб дотримуватись усіх вимог природо-охоронного законодавства та контролюючих органів, забезпечити екологічні потреби підприємства при відмінному співвідношенні ціни та якості робіт.


Екологічний супровід підприємства включає в себе:

Екологічний аудит територій. Обстеження об’єктів підприємства та наявної документації на відповідність природоохоронним вимогам.
Організація природоохоронної роботи на підприємстві зі складання наказів, інструкцій, щорічних планів природоохоронних заходів, за необхідності, навчання фахівців замовника.
Організація обліку утворення відходів і викидів в атмосферу, поточного контролю за джерелами забруднення та місцями тимчасового зберігання відходів.
Регулярні заміри та лабораторні вимірювання джерел викидів.
Розробка документів та вчасне отримання необхідних дозволів та лімітів.
Консультації та інформаційна підтримка з будь-яких питань екології та природоохоронного законодавства.
Складання поквартальних розрахунків сплати за негативний вплив на навколишнє середовище і рекомендації з мінімізації цих платежів.

Послуги наших експертів дозволять вам своєчасно якісно надавати державну статистичну звітність по екології, у тому числі:
• Звіт про утворення, обробку та утилізацію відходів I-III класів небезпеки (форма № 1 Поводження з відходами).
• Звіт про охорону атмосферного повітря (форма № 2-ТП повітря).
• Звіт про використання води(форма № 2-ТП водгосп).
• Звіт про витрати на охорону навколишнього середовища і екологічні платежі (форма № 1 – екологічні витрати).

ЯК РЕЗУЛЬТАТ, ПІДПРИЄМСТВО ОТРИМАЄ:
• Економію поточних витрат на утриманні штатного еколога (зарплата та податки, обладнання робочого місця, закупка необхідного програмного забезпечення, навчання і підвищення кваліфікації).
• Економію екологічних витрат щодо платежів за негативний вплив на навколишнє середовище, штрафи, комплекс заходів по зменшенню збитків.
• Виконання усіх природоохоронних вимог своєчасна підготовка звітності по ним для контролюючих органів значно знижує вірогідність перевірок, а якщо такі перевірки відбуваються, то вони не мають підстави для накладання приписів або штрафних санкцій.

Центр Ресурсоефективності та Екології

Контакти:

Вул. Шевченка, 4, 3 поверх, кім. 305

м. Дніпро, 49044, Україна

Тел/факс.: (056) 374-94-28 

E-mail: greenchamber@dcci.org.ua

Режим роботи:
• питання-відповідь засобами електронного зв’язку протягом 48 годин;
• індивідуальні зустрічі із профільними консультантами – п’ятниця з 9.00 до 16.00, за попередньо узгодженим графіком.