TMS Verification

Міндовкілля затвердило Загальні методичні рекомендації щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля. Розділ XII присвячений оцінці впливу на клімат.
 
Планована діяльність, якщо вона включена до переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації (Постанова КМУ від 23.09.2020 за № 880), підлягає детальній оцінці з точки зору впливу на клімат. Документ містить перелік інших випадків, коли така оцінка необхідна.
 
Що стосується методичних підходів до оцінки викидів парникових газів, Документ чітко адресує до методик, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів (Постанова КМУ від 23.09.2020 р. за № 960). У певних випадках можуть використовуватися інші методології. Наприклад, методологія «Переглянутих керівних принципів національних інвентаризацій парникових газів МГЕЗК».
 
Посилання на Методичні рекомендації:
 
Посилання на керівні принципи:

Назад