Атестація енергоаудиторів у закладах вищої освіти

Відповідно до статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2118-19) енергоаудитори, які мають намір здійснювати діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем, повинні пройти професійну атестацію у комісіях, створеними закладами вищої освіти або саморегулівними організаціями.

З метою практичної реалізації вказаних положень Закону, розроблено та затверджено наступні нормативно-правові акти, а саме:

 • Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/605-2018-п);
 • Порядок обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-п);
 • Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0825-18);
 • Порядок ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0457-18);
 • Методика визначення енергетичної ефективності будівель (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0822-18);
 • Методика визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0823-18);
 • Методика обстеження інженерних систем будівлі (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0826-18);
 • Порядок застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0824-18).

З огляду на це, Держенергоефективності закликає заклади вищої освіти, з якими підписано Угоди про співробітництво, створити відповідні атестаційні комісії та використовувати у роботі вищевказані документи.

Звертаємо увагу осіб, які мають бажання пройти професійну атестацію, що станом на початок серпня ц.р. Держенергоефективності підписано добровільні Угоди про співробітництво із наступними закладами вищої освіти:

 1. Хмельницький національний університет (https://www.khnu.km.ua);
 2. Київський національний університет технологій та дизайну (https://knutd.edu.ua);
 3. Донбаська національна академія будівництва і архітектури (http://donnaba.edu.ua);
 4. Запорізька державна інженерна академія (http://www.zgia.zp.ua);
 5. Запорізький національний технічний університет (http://www.zntu.edu.ua);
 6. Національна металургійна академія України (https://nmetau.edu.ua);
 7. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (https://onat.edu.ua);
 8. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (http://www.kdu.edu.ua);
 9. Вінницький національний технічний університет (http://vntu.edu.ua);
 10. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (http://kpi.ua);
 11. Національний університет водного господарства та природокористування (http://nuwm.edu.ua);
 12. Національний університет «Львівська політехніка» (http://lp.edu.ua);
 13. Київський національний університет будівництва і архітектури (http://www.knuba.edu.ua);
 14. Луцький національний технічний університет (http://lutsk-ntu.com.ua);
 15. Сумський державний університет (https://sumdu.edu.ua);
 16. Житомирський державний технологічний університет (https://ztu.edu.ua);
 17. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (http://tntu.edu.ua).

Джерело: http://saee.gov.ua/uk/content/buildings-certification

Назад